Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dla autorów

Wytyczne dla autorów artykułów

Teksty należy przesyłać na adres: joannaw@prz.edu.pl lub:  kwartalnik.wz@prz.edu.pl

 1. Teksty dostarczone do Redakcji nie mogą być publikowane w innych wydawnictwach.
 2. Języki publikacji od 2019 roku:  angielski. Teksty muszą być starannie opracowane pod względem językowym i formalnym.
 3. Każdy artykuł winien być opatrzony:
 • streszczeniem (100-150 słów) wraz z tytułem w języku angielskim, 
 • wykazem słów kluczowych w języku angielskim (3-5 słów kluczowych),
 • imionami i nazwiskami, stopniami i tytułami naukowymi Autorów,
 • nazwą instytucji reprezentowanej przez Autora (afiliacją),
 • numerem ORCID autora
 • oświadczeniem o prawach autorskich do tekstu i udziale procentowym w powstaniu dzieła. W przypadku, gdy artykuł ma tylko jednego autora przedkładane jest Oświadczenie I (do pobrania TUTAJ). Jeżeli artykuł ma więcej niż jednego autora, każdy z autorów przedkłada osobno oświadczenie (do pobrania TUTAJ).  
 • wszystkie gromadzone i przechowywane dane autorów są zgodne z klauzulą informacyjną RODO 2018.     
 1. Autorzy podają następujące dane kontaktowe: adres służbowy do korespondencji i adres e-mail. Pełne dane wraz z afiliacją należy podać w języku ANGIELSKIM.
 2. Kolegium Redakcyjne decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji. W pierwszej kolejności uwzględniane są artykuły zamówione.
 3. Zgłoszone artykuły przechodzą wstępną selekcję prowadzoną przez Redaktora Naczelnego i Redaktorów Tematycznych czasopisma i po ich zaakceptowaniu są przekazane do dalszej procedury wydawniczej. Artykuły będą publikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i akceptacji Kolegium Redakcyjnego. Otrzymanie jednej negatywnej recenzji powoduje dyskwalifikację tekstu i wycofanie go z procesu redakcyjnego. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, w tym poprawek wynikających z uwag korektora językowego.
 4. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi, które są do pobrania TUTAJ. W artykule obowiązuje styl APA dla sporządzania przypisów.
 5. W jednym numerze zeszytu dana osoba może opublikować tylko jeden artykuł.
 6. Artykuły i materiały niezamówione nie będą zwracane.
 7. Czasopismo nie pobiera opłat od autorów za proces publikacji artykułu. 
 8. Jeżeli badania wykorzystane do napisania artykułu zostały sfinansowane ze środków innych, niż środki własne oświadczenie o źródłach finansowania należy zamieścić w artykule.
 
Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kwartalnika MMR na 2021 rok w języku: angielskim.  

 


Wydział Zarządzania
al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów,

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności